Program
  Kdy
  Kde
  Důležité info.

 

hobbycar.cz
Tel. 603419605
tuningmagazine
http://www.autoklub.cz
vše okolo tuningu
TDIchip s.r.o. - chiptuning, sportovní úpravy automobilů
 
 

 

 

 •  V celém areálu letiště je povolena max rychlost 30 km/hod,
   kdo ji nebude respektovat a bude tam dělat bordel a
   ohrožovat svým jednáním ostatní, kteří se přijeli bavit
  inteligentně, budou neprodleně vyvedeni ochrankou a
  nevpuštěni zpět do areálu. Takže prosím individua,
  kteří dělají akorát tak bordel, aby vůbec nejezdili.
   
   

 • POZOR!

   Všichni musí parkovat v areálu! Je zde nebezpečí odtažení nebo
  postih policie (botička). Po zaplacení vstupného obdrží každé vozidlo
   (bez výjimky) samolepku srazu a zároveň pořadatelé na bráně Vám napíšou pořadové číslo na čelní sklo.
   Číslo, které obdržíte, si musíte ponechat na vozidle po celou dobu, co se budete zdržovat v areálu. Předejdete tím konfliktu s pořadateli. Vozidla, která nebudou mít číslo srazu, budou z areálu letiště vyhoštěna ochrankou. Mezi LIBOVKY budou zařazena pouze kompletně upravená vozidla, dle uvážení poroty Show & Shine. Vstupné samozřejmě zahrnuje i startovné ve všech vyhlášených soutěžích mimo Sprintu na čtvrt míle - 402,3 m - ,,,,,,,,,,,,( pro ečleny SAS je startovene zdarma .  Pro ty, kteří přijedou již v pátek , jsou připraveny kempy


  Maximální rychlost mimo závodní trať v celém areálu je 30 km/h. Na rychlost bude dohlížet ochranka vybavená přenosným radarem (laserová pistole) . Pokud bude některý z účastníků akce svou jízdou ohrožovat ostatní účastníky akce, bude nejprve označeno jeho vozidlo barvou z painballové pistole a následovně vykázáno z areálu. Dále budou prováděny namátkové kontroly řidičů na požití alkoholu a omamných a psychotropních látek. Pokud bude během kontroly u řidiče vozidla zjištěna skutečnost, že před či během jízdy požil alkohol či shora uvedené omamné a psychotropní látky bude toto vozidlo odstaveno mimo pojezdovou dráhu. Pokud by se toto opakovalo bude účastník z akce nekompromisně vykázán.
  Zaplacením vstupného a vjezdem do areálu konání akce, vyjadřuje každý účastník srazu bezpodmínečný a dobrovolný souhlas se shora uvedenými podmínkami a následnými opatřeními.  

  Během celého konání akce je každý řidič povinen dodržovat veškerá ustanovení zákonu č. 361/2000sb. Jedinou vyjímkou je rychlost na sprintovací dráze.

  Rozmístění vozidel do parkovacích sekcí...

   

  DIVÁCI

  - parkoviště pro vozy diváků, kteří se nechtějí zúčastnit volných jízd ani soutěží

  Dragcup

  - parkoviště pro členy SAS a učastníky dragcup

  Show
  &
  Shine

  - parkoviště pro kompletně upravené vozy označené a vybrané do sekce

   

   

   

  Prosíme všechny návštěvníky, aby vhazovali odpadky a zvláště pak kelímky
  do připravených odpadních sudů. Jde o to, že poletující odpadky nám, věřte
  nevěřte, klamou čidla časomíry. Jde jen o vaše výsledky, tak k sobě buďme
  ohleduplní. Odpadních sudů bude víc než dost. V případě jakýchkoliv potíží či
  dotazů můžete kontaktovat některého z pořadatelů, kteří jsou řádně označeni.
  Pořadatele najdete po celém areálu. V případě, že odjedete z areálu letiště,
  je vaší zpětnou vstupenkou samolepka srazu a vstupenka.

  Prosíme o ohleduplné chování k ostatním účastníkům srazu.
  Dodržujte JEDNOSMĚRNÝ provoz
  mezi zaparkovanými automobily.
  Kdo bude ohrožovat ostatní účastníky akce, bude vykázán z areálu!

  Doprovodný program...

  V průběhu dne můžete navštívit atrakce různých
  firem .
   

   V pátek  proběhne večerní „párty“ nově v hangáru .


  Sprint čtvrt míle (402,3 m)

 • SVAZ AUTOMOBILOVÉHO SPRINTU (SAS) je občanským sdružením registrovaným u Ministerstva vnitra České republiky, které vzniklo v roce 2005 s cílem podpořit rozvoj automobilových sprintů a motosportu v České republice.

  V současnosti je SAS v souladu se svými stanovami iniciátorem a organizátorem série závodů „DRAG CUP 2009“ konaných pod sjednocenými pravidly na letištních a dalších vhodných plochách na území České republiky.

  Závodů se mohou účastnit členové SAS, kteří svojí registrací do závodu určují kategorie, ve kterých se bude soutěžit, ale také nečlenové SAS.

  Pod hlavičkou SAS v rámci DRAG CUP 2009 jezdí nejrychlejší vozy v České republice, které již mnohokrát ukázaly, že mají ambice zajíždět světové časy a přiblížit se k magické 10vteřinové hranici

  Pravidla závodu

  Zápis do soutěže ve SPRINTU na 1/4 míle bude probíhat v hlavním stanu
  či karavanu, který je umístěn v blízkosti startu sprintu a to pouze do 11.30 hod.
  Každý ze soutěžících je povinen nahlásit požadované údaje.
  Pokud si nejste jisti některými údaji vezměte si prosím OTP (malý TP) s sebou!

 • Údaje při registraci vozidla uvádějte pravdivě (obsah motoru, turbo, nitro).
  Po registraci každý obdrží dvě barevné samolepky s číslem, které si vylepíte
  na boční (pokud možno zadní) skla. Každá samolepka má jinou barvu a
  označuje příslušnost k dané kategorii, ve které budete startovat.
  (Tip: Poznáte soupeře ve stejné kategorii, případné podvodníky napráskejte
  v hlavním stanu).

  Každý účastník sprintu je povinen mít řádně připnutý bezpečnostní pás a pokud se jedná o vozidlo bez pevné střechy ( Kabriolet, Targa ), je účastník povinen mít na hlavě během závodu zákonem schválenou přilbu. starší 12ti letPokud bude účastník chtít závozidit bez této přilby, koná tak na vlastní nebezpečí a pořatelé neručí za případné zranění během závodu. O tomto je nutno sepsat s pořadateli záznam. Ve vozidle účastnícím se sprintu mohou být pouze 2 osoby včetně řidiče. Osoba spolujezdce pak musí být starší 12ti let a musí být vyšší než 150 cm. Za osoby   mladší 18ti let nese plnou zodpovědnost řidič daného vozidla. Ve vozidle účastnícím se sprintů nesmí být žádná zvířata a malé děti. Tyto je možno po dohodě svěřit na hlídání po dobu závodu (jednotlivé jízdy) buď ke stanovišti záchranky nebo HZS.  Možná to zní nepravděpodobně, ale vycházíme ze zkušeností, kdy na minulých srazech chtěli někteří účastníci závodit i s dětmi okolo 6 měsíců věku.

   

  Všichni zaregistrovaní musí sledovat dění na dráze a být připraveni u
  vjezdu v dostatečném předstihu. Na start si řadíte vozidla sami,
  tzn. kdo přijede na start, pojede samozřejmě pouze ve své kategorii.

   

 • hobbycar.cz
  Tel. 603419605
  tuningmagazine
  E-SHOP
  vše okolo tuningu
  TDIchip s.r.o. - chiptuning, sportovní úpravy automobilů
  Jste navštěvníkem.