hobbycar.cz
Tel. 603419605
tuningmagazine
http://www.autoklub.cz
vše okolo tuningu
TDIchip s.r.o. - chiptuning, sportovní úpravy automobilů
 
 

 
Články » SAS 8.9.2009
 

SVAZ AUTOMOBILOVÉHO SPRINTU (SAS) je občanským sdružením registrovaným u Ministerstva vnitra České republiky, které vzniklo v roce 2005 s cílem podpořit rozvoj automobilových sprintů a motosportu v České republice.

V současnosti je SAS v souladu se svými stanovami iniciátorem a organizátorem série závodů „DRAG CUP 2009“ konaných pod sjednocenými pravidly na letištních a dalších vhodných plochách na území České republiky.

Závodů se mohou účastnit členové SAS, kteří svojí registrací do závodu určují kategorie, ve kterých se bude soutěžit, ale také nečlenové SAS.

Pod hlavičkou SAS v rámci DRAG CUP 2009 jezdí nejrychlejší vozy v České republice, které již mnohokrát ukázaly, že mají ambice zajíždět světové časy a přiblížit se k magické 10vteřinové hranici


zdroj SAS   

Pravidla závodů


 

Účastníkem závodu se rozumí každá osoba, která je řádně zaregistrována do příslušného závodu (dále jen „ Závodník “). Každý Závodník se zavazuje dodržovat níže uvedená pravidla soutěže (dále jen „ Pravidla “) a jejích jednotlivých dílčích etap – závodů na čtvrt míle (dále jen „ Závod “), které jsou organizovány Svazem automobilového sprintu, IČ: 26986001, sdružením registrovaným u Ministerstva vnitra (dále jen „ SAS “):

 1. [ZÁVODNÍK:] Závodník prohlašuje, že je držitelem řádného řidičského oprávnění, které jej opravňuje k řízení motorových vozidel příslušné skupiny na území České republiky. Závodník se zavazuje, že bude absolvovat Závod bez vlivu alkoholu, drog či jiných omamných látek.
 2. [VOZIDLO:] Závodník se zavazuje, že vozidlo, kterým se účastní Závodu, je silničním vozidlem, které má kompletní karoserii a umístění motoru tak, jak odpovídá tovární výrobě daného vozidla, pravidlům a podmínkám provozu na pozemních komunikacích. Jednotlivé díly mohou být aerodynamicky upraveny a u vozidel se zadním křídlem může být při Závodu toto křídlo odňato. Pro jednotlivé komponenty vozidla platí v průběhu Závodu následující pravidla:
  1. [OKNA:] čelní sklo vozidla musí být původní. Ostatní skla na vozidle mohou být nahrazeny materiálem, jehož tloušťka je minimálně 2 mm. Alespoň okno řidiče musí být otevíratelné.
  2. [DVEŘE:] vozidlo musí mít plně funkční dveře řidiče a spolujezdce, přičemž v průběhu Závodu nesmí být jakkoli blokováno jejich otevření.
  3. [SEDAČKY:] veškeré sedačky ve vozidle musí být bezpečně namontovány. Konkrétní uchycení sedaček může být předmětem posouzení ze strany SAS.
  4. [PNEUMATIKY:] Jsou-li na vozidle silniční pneumatiky, musí mít jejich dezén hloubku nejméně 2 mm. Použití závodních slicků je povoleno. Je zcela zakázáno používat dojezdové pneumatiky. Šířka pneumatiky nesmí přesáhnout karoserii vozidla o více než 5 cm.
  5. [PÁSY:] použití pásů během závodu je pro každého Závodníka povinné. Sériové pásy musí být nahrazeny 4-bodovými pásy, pokud Závodník zajel s příslušným vozidlem na některém z předchozích Závodů čas pod 10,99 vteřiny.
  6. [VÝFUK:] výfukové potrubí nesmí být vedeno vnitřkem kabiny vozidla. Je zakázáno každé vyústění výfuku, které je provedeno před pozicí řidiče.
  7. [PALIVOVÁ SOUSTAVA:] palivová soustava musí být provedena tak, aby neohrožovala Závodníka ani jiné účastníky Závodu. Příslušné provedení bude odpovídat posouzení ze strany SAS. V případě pozměněné palivové soustavy je povinností Závodníka mít ve vozidle umístěn funkční hasicí přístroj.
  8. [SYSTÉM VSTŘIKOVÁNÍ NO:] montáž a umístění systému vstřikování NO podléhá posouzení ze strany SAS. V případě instalovaného nitra je povinností Závodníka mít ve vozidle umístěn funkční hasicí přístroj.
  9. [INTERIÉR:] ve vozidle musí být umístěna palubní deska bez ostrých hran.
 3. [VOZIDLA POD 10,99 SEKUNDY:] Pro vozidla, která v minulosti zajela na jakémkoli Závodu čas pod 10,99 sekundy, platí nad rámec povinností uvedených v článku 2 výše následující pravidla:
  1. [RÁM:] vozidlo musí být vybaveno funkčním rámem (klecí), minimálně 6bodým s příčníky. Kontrola rámu podléhá posouzení ze strany SAS ;
  2. [OBLEČENÍ:] je povinností Závodníka mít v průběhu Závodu nasazenu přilbu, rukavice a nehořlavou kombinézu;
  3. [HASICÍ PŘÍSTROJj:] je povinností Závodníka mít ve vozidle umístěn funkční hasicí přístroj.
 4. [KATEGORIE:] Před každým Závodem budou vypsány pro Závodníky a jejich vozidla kategorie uvedené v tabulce níže. Pokud se daná kategorie před závodem nenaplní minimálně 6 závodníky, bude automaticky přiřazena k nejbližší vyšší kategorii tak, aby v této kategorii bylo vždy minimálně 6 Závodníků, pokud není před Závodem stanoveno jinak. Přesné vyhlášení kategorií bude upřesněno před konáním každého jednotlivého Závodu. Kategorie FWD do 1400, do 1600, do 2000, nad 2000 ccm; RWD do 3500, nad 3500 ccm; kategorie AWD a nafta budou vyhlášeny vždy bez ohledu na počet Závodníků, pro ostatní kategorie platí pravidlo minimálního počtu uvedené výše v tomto článku. V případě použití přeplňování či systému vstřikování NO se pro zařazení vozidla do příslušné kategorie použije koeficient 1,7.
 5. Závodník je povinen se po celou dobu konání Závodu řídit pokyny SAS. V případě porušení těchto Pravidel je SAS oprávněn vyloučit Závodníka ze Závodu.
 6. Pravidla mohou být ze strany SAS dle potřeb rozšířena či pozměněna. Aktuální verze pravidel bude vždy přístupná na webových stránkách SAS na adrese www.dragcup.com.
palivo: benzín nafta
náhon: FWD RWD AWD FWD RWD, AWD
objem motoru [ccm]: < 1200 < 1500 < 2000 < 2000 < 2500
1400 2000 2500 2500 > 2500
1600 2500 3000 > 2500
1800 3000 3500
2000 3500 4000
2500 4000 4500
3000 4500 5000
> 3000 > 4500 > 5000

 

 

 

hobbycar.cz
Tel. 603419605
tuningmagazine
E-SHOP
vše okolo tuningu
TDIchip s.r.o. - chiptuning, sportovní úpravy automobilů
Jste navštěvníkem.